Digital Tutykać Tkostka (DTT)

publikacje

I. Iwanowski, J. Böckhaus, P. Richardt, I. Kutschka, GG Hanekop, MG Friedrich: Nowy ewaluacyjny współczynnik Q do obliczenia dla geometrii ssania jako podstawa gładkiego odsysanie w polu operacyjnym w celu zapewnienia jak największej integralności krwi dla systemów retransfuzji,
Przyjęcie Journal of Extracorporeal Technology (2021)

JK Bhattacharjee, I. Iwanowski i U. Kaatze; Uniwersalność lepkości luzem i funkcja skalowania w pobliżu punktu kondensacji cieczy binarnej;
J.Chem.Phys. 131 174502 (2009)

I. Iwanowski, SZ Mirzaev, K. Orzechowski i U. Kaatze; dynamika krytyczna w punkcie kolektywnym układu trójskładnikowego metanol-n-heksan-cykloheksan;
Journal of Molecular Liquids 145 2 103-108 (2009)

I. Iwanowski, SZ Mirzaev i U. Kaatze; Szybkość relaksacji i funkcja skalowania układu krytycznego 3-metylopentan-nitroetan-cykloheksan;
J.Chem.Phys. 129 064516 (2008)

I. Iwanowski; Krytyczne zachowanie i efekty krzyżowania we właściwościach mieszanin binarnych i trójskładnikowych oraz weryfikacja koncepcji dynamicznego skalowania;
Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka Dolna Saksonia w Getyndze (2007)

SZ Mirzaev, I. Ivanowski i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie i relaksacja tła w widmach ultradźwiękowych krytycznej mieszaniny etanol-dodekan;
Chemia Fiz. Łotwa 435 (2007) 263-267

I. Iwanowskiego i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie i spowalnianie reakcji chemicznych krytycznego układu trietyloamina-woda;
J.Fiz. Chem. B 111 (2007) 1438-1442

SZ Mirzaev, I. Ivanowski i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie krytycznej mieszaniny perfluorometylocykloheksan-czterochlorek węgla;
J.Fiz. S: ust. fizyka 40 (2007) 3248-3253

I. Ivanowski, A. Sattarow, R. Behrends, SZ Mirzaev i U. Kaatze; Dynamiczne skalowanie krytycznej mieszaniny binarnej metanol-heksan;
J.Chem.Phys. 124 (2006) 144505 (1-7)

I. Iwanowskiego, K. Leluka, M. Rudowskiego i U. Kaatze; Krytyczna dynamika układu binarnego Nitroetan/3-metylopentan: szybkość relaksacji i funkcja skalowania;
J.Fiz. Chem A 110 (2006) 4313-4319

I. Iwanowski, SZ Mirzaev i U. Kaatze; Szybkość relaksacji w dynamice krytycznej układu micelarnego i-C4E1/H2O o dolnym punkcie rozgałęzienia;
fizyka Rev. E 73 (2006) 061508 (1-6)

SZ Mirzaev, I. Ivanowski, M. Zaitdinov i U. Kaatze; Krytyczna dynamika i kinetyka reakcji elementarnych wody 2,6-dimetylopirydynowej;
Chemia Fiz. Łotwa 431 (2006) 308-312

U.Kaatze i I.Iwanowski; Krytyczna dynamika cieczy binarnych. Najnowsze dowody z pomiarów dynamicznego rozpraszania światła i lepkości ścinającej, a także szerokopasmowej spektrometrii ultradźwiękowej; itp. J.Fiz. 8 (2006) 223-238

I. Iwanowski; Fluktuacje stężeń i efekty krzyżowania krytycznych płynów binarnych w pobliżu ich punktu granicznego;

Udział w konferencji: Konferencja 51. Otwarte Seminarium Akustyczne w Gdańsku (2004)

R. Behrends, I. Iwanowski, M. Kosmowska, A. Szala i U. Kaatze; Tłumienie dźwięku, lepkość ścinania i zachowanie wzajemnej dyfuzyjności w krytycznej mieszaninie nitroetan-cykloheksan;
J.Chem.Phys. 121 (2004) 5929 (1-6)

I. Iwanowski, R. Behrends i U. Kaatze; Krytyczne fluktuacje w pobliżu punktu krytycznego n-pentanolu-nitrometanu. Spektrometria ultradźwiękowa, dynamiczne rozpraszanie światła i badanie lepkości ścinającej;
J.Chem.Phys. 120 (2004) 9192 (1-7)

I. Iwanowski; Weryfikacja hipotezy dynamicznego skalowania za pomocą spektroskopii ultradźwiękowej i quasi-elastycznego rozpraszania światła / Binarny system krytyczny
nitrometan/pentanol; Praca dyplomowa – Uniwersytet im. Georga Augusta w Getyndze (2003)

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos