Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Spektroskopia

Spektroskopia to badanie interakcji między materią a promieniowaniem elektromagnetycznym (za pomocą spektroskopii elektronowej, spektroskopii atomowej itp.). Historycznie rzecz biorąc, spektroskopia została stworzona przez badanie światła widzialnego, które jest rozpraszane przez pryzmat zgodnie z jego długością fali. Później koncepcja została znacznie rozszerzona, aby uwzględnić wszelkie interakcje z energią promienistą jako funkcję jej długości fali lub częstotliwości, głównie w widmie elektromagnetycznym, chociaż fale materii i fale akustyczne (zob. Spektroskopia tłumienia ultradźwięków) można postrzegać jako formy energii promienistej; Ostatnio, w połączeniu z Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory (LIGO) i interferometrią laserową, nawet fale grawitacyjne zostały z ogromnym trudem związane z sygnaturą widmową. Dane spektroskopowe są często reprezentowane przez widmo emisyjne, reprezentację odpowiedzi będącej przedmiotem zainteresowania jako funkcję długości fali lub częstotliwości.

Jednym z celów analizy spektralnej cyfrowego think tanku jest spektroskopia dielektryczna (Spektroskopia impedancyjna). Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i jako wsparcie dla Twojego projektu spektroskopii. kontakt Nas, proszę!

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos