Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Fizyka lasera

Fizyka lasera zajmuje się funkcjonowaniem Lasery i Technologie laserowe. Twoim głównym zadaniem jest rozwój nowych laserów i optymalizacja istniejących technologii laserowych m.in. dla laboratoriów badawczych, przemysłu i medycyny.

Co to jest laser

,de Laser to urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła widzialnego, ultrafioletowego lub podczerwonego wykorzystujące zjawisko wymuszonej emisji. Nazwa jest akronimem od wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania (Wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania): Wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Generowana jest wiązka laserowa.

W laserze łatwo jest uzyskać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co odpowiada bardzo dużej mocy w wybranym wąskim zakresie widmowym. W przypadku laserów impulsowych można uzyskać bardzo duże moce impulsów i bardzo krótkie czasy trwania impulsów, aby uzyskać optymalną wiązkę lasera.

Budowa lasera

Głównymi składnikami lasera są:

    • ośrodek aktywny (medium laserowe)
    • rezonator optyczny (rezonator laserowy)
    • Układ pompowy (pompa)

Układ pompowy dostarcza energię do ośrodka aktywnego. W ośrodku aktywnym działanie lasera zachodzi w odpowiednich warunkach, tj. Kwantowej amplifikacji fotonów. A układ optyczny umożliwia dobór odpowiednich fotonów.

Zajęcia laserowe

Ze względu na możliwe szkodliwe skutki lasery są wykorzystywane na kilka różnych sposobów Zajęcia laserowe zgodnie z DIN EN 60825-1: 2008-05 (bezpieczeństwo sprzętu laserowego) i muszą być odpowiednio oznaczone. Producent lasera jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowej klasyfikacji, czyli umieszczenie lasera we właściwej klasie. Zasadniczo: im wyższy potencjał zagrożenia lasera i promieniowania laserowego, tym wyższa klasa lasera.

Laser klasy 1

Lasery klasy 1 mają najniższy potencjał zagrożenia, ponieważ promieniowanie laserowe jest bardzo słabe (<0,4 mW) i widoczne. Są prawie nieszkodliwe lub znajdują się w zamkniętej obudowie i dlatego nie mają szkodliwego wpływu.

Klasa lasera 1 obejmuje odtwarzacze DVD, odtwarzacze CD, skanery i drukarki. 

Laser klasy 2

Lasery klasy 2 są prawie nieszkodliwe dla ludzkiego oka po wystawieniu na krótki czas ekspozycji (<0,25 sekundy). Jednak długotrwała ekspozycja może oślepić widza, co może spowodować uszkodzenie siatkówki. Promieniowanie laserowe mieści się w zakresie mocy poniżej 1 mW oraz w zakresie widzialnym między 400 a 700 nm długości fali.

Klasa lasera 2 obejmuje lasery liniowe, lasery obrotowe, wskaźniki laserowe i laserowe urządzenia pomiarowe (np. Poziom lasera, dalmierz laserowy).

Laser klasy 3

Lasery klasy 3 są co najmniej potencjalnie szkodliwe dla oczu i prawdopodobnie skóry. Podczas obsługi laserów klasy 3 należy podjąć różne środki ochronne. Zasadniczo konieczne jest noszenie specjalnych okularów ochronnych, wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa laserowego i zgłoszenie, że laser jest używany. Lasery klasy 3 są podzielone w następujący sposób:

Laser klasy 3R

Promieniowanie laserowe laserów klasy 3R jest potencjalnie niebezpieczne dla ludzkiego oka. Moc promieniowania laserowego w zakresie widzialnym wynosi <5 mW w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm. Należy zgłosić użycie lasera, nosić okulary ochronne i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lasera.

Lasery klasy 3R stosowane są w szczególności jako projektory laserowe, lasery przemysłowe do obróbki materiałów lub jako lasery pokazowe.

Laser klasy 3B

Promieniowanie laserowe z laserów klasy 3B jest szkodliwe dla ludzkiego oka, aw niektórych przypadkach również dla skóry. Lasery klasy 3B mają moc od 5 mW do 500 mW, długość fali pomiędzy 302,5 nm a 106 nm. Oprócz środków ochronnych lasera klasy 3R, lasery klasy 3B mogą być używane tylko w wyznaczonych pomieszczeniach, które są dostępne za pomocą świateł ostrzegawczych.

Lasery klasy lasera 3B są stosowane jako lasery medyczne, lasery przemysłowe, projektory laserowe i lasery pokazowe.

Laser klasy 4

Laser o wysokiej wydajności zaliczane są do 4 klasy laserów i należą do najbardziej niebezpiecznych laserów. Ich promieniowanie laserowe może spowodować poważne uszkodzenia oczu i skóry, a także wywołać pożary i wybuchy. Moc laserów o dużej mocy klasy 4 wynosi> 500 mW w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm.

Podczas korzystania z laserów o dużej mocy są wymagane najwyższe środki ochronne: Noszenie specjalnych okularów ochronnych, zgłoszenie działania lasera, powołanie inspektora bezpieczeństwa lasera. Ponadto działanie laserów o dużej mocy jest dozwolone tylko w wydzielonych, zamkniętych pomieszczeniach i należy zastosować specjalne środki ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Lasery klasy 4 są używane między innymi jako lasery medyczne, lasery badawcze, lasery przemysłowe, lasery do obróbki materiałów i lasery pokazowe.

Cyfrowi eksperci w dziedzinie fizyki laserowej

Digital Think Tank chętnie doradzi w zakresie problemów lub optymalizacji Twojego systemu laserowego. Nasi eksperci posiadają wiedzę i dogłębną wiedzę m.in. na temat większości typów laserów Lasery półprzewodnikowe, Laser półprzewodnikowy, różne Laser gazowy i Laser ekscymerowy. Brać Kontakt z nami!

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos