Digital Tutykać Tkostka (DTT)

technologia w opiece zdrowotnej

Termin „technologia medyczna” odnosi się do dowolnego narzędzia informatycznego lub oprogramowania zaprojektowanego w celu zwiększenia wydajności szpitali i administracji, zapewnienia nowego wglądu w leki i terapie lub poprawy ogólnej jakości opieki. Dzisiejsza branża opieki zdrowotnej to gigant o wartości 2 bilionów dolarów na rozdrożu. Branża, znajdująca się obecnie pod presją miażdżących kosztów i przeszkód biurokratycznych, szuka możliwości poprawy w niemal każdym możliwym obszarze. Tu właśnie pojawia się technologia medyczna. Narzędzia technologiczne są zintegrowane z każdym etapem świadczenia opieki zdrowotnej w celu rozwiązania dwóch kluczowych kwestii: jakości i wydajności.

Fokus:

Podstawy technologii w ochronie zdrowia

Dostawcy usług medyczno-technicznych

spektrum technologii medycznej

Systemy diagnostyki obrazowej

funkcjonalne systemy diagnostyczne

Zagrożenia technologii medycznej w obszarze zastosowania

technologia utylizacji i ochrona środowiska

Technologia higieny i nadzór

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos