Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Matematyka dla informatyków

Informatyka to nauka o obliczeniach, automatyzacji i informacji. Informatyka obejmuje dyscypliny teoretyczne (takie jak algorytmy, teoria obliczeniowa i teoria informacji) oraz dyscypliny praktyczne (w tym projektowanie i wdrażanie sprzętu i oprogramowania). Informatyka jest ogólnie postrzegana jako dziedzina badań akademickich rozważana i odróżniana od programowania komputerowego.

Algorytmy i struktury danych mają kluczowe znaczenie dla informatyki. Teoria obliczeniowa zajmuje się abstrakcyjnymi modelami obliczeniowymi i ogólnymi klasami problemów, które można za ich pomocą rozwiązać. Dziedziny kryptografii i bezpieczeństwa komputerowego zajmują się badaniem środków bezpiecznej komunikacji i zapobieganiem lukom w zabezpieczeniach. Grafika komputerowa i geometria komputerowa zajmują się tworzeniem obrazów. Teoria języka programowania zajmuje się podejściami do opisu procesów obliczeniowych, a teoria baz danych zarządzaniem bazami danych.

Fokus

Podstawy matematyczne

ilości

logika zdań

systemy liczbowe

Ilustracje

Podstawowe struktury algebraiczne

liczby pierwsze

Arytmetyka modułowa

Zastosowanie w kryptografii

Wprowadzenie do macierzy

Odwróć macierze

Układy równań liniowych

Wprowadzenie do wykresów

problem najkrótszych ścieżek

Problem mostu królewieckiego

Wycieczka po mieście, podczas której każde miasto jest odwiedzane raz

Drzewa i teoria węzłów

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos