Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Wkrótce mogą zostać wyprodukowane nowe superciężkie izotopy

Jakie są szanse na tworzenie nowych izotopów pierwiastków superciężkich? Badacze wskazali najbardziej obiecujące kanały do ​​produkcji szerokiej gamy izotopów o liczbie atomowej od 112 do 118.
Obliczenia przeprowadzone przez polskich naukowców we współpracy z grupą naukowców z Dubnej (Rosja) pozwalają przewidzieć szanse powstania nowych izotopów pierwiastków superciężkich z niedostępną wcześniej dokładnością. Naukowcy przedstawili najbardziej obiecujące kanały do ​​produkcji szerokiej gamy izotopów o liczbach atomowych od 112 do 118 w różnych konfiguracjach zderzeń jądrowych, które doprowadziły do ​​ich powstania. Prognozy potwierdzają, z doskonałą kompatybilnością, dane eksperymentalne dostępne dla metod, które zostały już przetestowane.


Super ciężkie izotopy

W pracy w „Fizyka litery B.„Międzynarodowy zespół naukowców przedstawił nowe, niezwykle bogate i obiecujące wyniki prognoz dotyczących prawdopodobieństw (aktywnych przekrojów) wytwarzania izotopów najcięższych pierwiastków o liczbie atomowej od 112 do 118. Obliczenia wykonano dla indukowanych procesów fuzji pociskami jądrowymi Ca-48 przeprowadzonymi zgodnie z planami przyszłych eksperymentów.

Polscy naukowcy - prof. Dr hab. Michał Kowal, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz dr hab. Piotr Jachimowicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego - przedstawił wyniki swoich obliczeń z uwzględnieniem efektów, których dotychczas nie uwzględniono, ale które mają duży wpływ na dokładność ostatecznych wyników.

Aby uzyskać wyniki, naukowcy wykorzystali metodę statystyczną, generując miliony stanów dotyczących stanu podstawowego i tak zwanego punktu siodłowego. Metoda i wyniki zostały szczegółowo opisane w równoległym badaniu.

Prognozy potwierdzone eksperymentami

Badając stabilność i analizując możliwe kanały rozpadu powstałych jąder, naukowcy wzięli pod uwagę zarówno rozpad wywołany emisją neutronów i protonów, jak i cząstek alfa.


Przedstawione w pracy wyniki bardzo dobrze zgadzają się z danymi uzyskanymi w przeprowadzonych już eksperymentach. Jednocześnie autorzy zwracają uwagę na najbardziej obiecujące kanały do ​​produkcji nowych izotopów, które nie zostały jeszcze wyprodukowane, które mogłyby zostać wykorzystane w planowanych w przyszłości eksperymentach. „Doskonała zgodność z istniejącymi funkcjami wzbudzenia (prawdopodobieństwo superciężkiej syntezy jądrowej) pozwala nam mieć zaufanie do przedstawionych prognoz i przewidywań” - tak napisano w komunikacie NCBJ.

  Źródło obrazu: Pixbay (Cyclotron)