Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Na Marsie odkryto istnienie swobodnej oscylacji Chandlera. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć ziemię

Mars to druga po Ziemi planeta, na której Wibracje Chandlera został znaleziony i zmierzony. Dokonał tego zespół z Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology i Belgian Royal Observatory Wolna oscylacja Chandlera jest odchyleniem osi obrotu Ziemi w stosunku do sztywnej skorupy ziemskiej. W przypadku Ziemi okres oscylacji Chandlera wynosi około 433 dni, podczas których oś obrotu Ziemi na biegunie północnym porusza się po nieregularnym kole o średnicy około 8-10 metrów. Istnienie takiego efektu potwierdzono już w 1765 r Euler przewidywał, a jego istnienie potwierdził astronom Seth Carlo Chandler pod koniec XIX wieku. Wolne oscylacje po Kupiec jest przykładem ruchu, którego doświadcza swobodnie obracające się ciało niebędące kulą.

Źródło obrazu: Pixabay

Ale chociaż ruch ten można zmierzyć w przypadku Ziemi, nie możemy go jeszcze zmierzyć na innych planetach. Potrzeba wielu lat precyzyjnych pomiarów. Zostały stworzone dla Marsa.
Amerykańsko-belgijski zespół naukowy wykorzystał dane zebrane przez Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Global Surveyor i Mars Odyssey w ciągu 18 lat. Grawitacyjny wpływ Marsa, jaki planeta wywiera na satelity, umożliwił ustalenie istnienia swobodnej oscylacji Chandlera. W przypadku Czerwonej Planety jest jednak znacznie mniejsza niż na Ziemi. Odchylenie osi wynosi około 10 cm, a jego okres to 200 dni.


Ciekawe, że obliczenia pokazują, że Wibracje Chandlera powinien zniknąć po chwili. Zarówno w przypadku Ziemi, jak i Marsa, istniał on dłużej niż powinien. To z kolei sugeruje, że na wibracje wpływa czynnik, którego nauka jeszcze nie odkryła. Znalezienie tego czynnika powinno być łatwiejsze dla Marsa niż Ziemi, ponieważ Czerwona Planeta ma znacznie mniej złożoną geografię, atmosferę i strukturę wewnętrzną. To pokazuje znaczenie właśnie wykonanego pomiaru Wibracje Chandlera dla Marsa jest.