Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Lekka lewitacja

Naukowcom z University of Pennsylvania udało się lewitować dwie małe plastikowe płytki zwykłym światłem. Wykorzystując energię jasnych diod LED umieszczonych w komorze próżniowej, naukowcy przynieśli oba Miniaturowe arkusze Mylar unosić. Uznano to za przełom, ponieważ nigdy nie było możliwe podnoszenie tak dużych obiektów samym światłem.


Rodzaj poliesterz którego światło Płyty lewitacyjne jest pod nazwą handlową Mylar znany. Spód pokryto specjalną warstwą, która po podgrzaniu promieniami świetlnymi diod LED oddawała energię cząsteczkom powietrza znajdującym się poniżej, powodując unoszenie się płytki. Osiągnięcie zostało opisane w czasopiśmie Science Advances.

Naukowcy mają bardzo konkretne plany dotyczące tego, który opracowali Technika lewitacji - Zbudują małe urządzenia badawcze, które będą unosić się w warstwie atmosfery Mezosfera nazywany jest w trudnej do zbadania strefie, na wysokości od 50 do 85 km nad powierzchnią ziemi, która jest niedostępna dla samolotów i balonów, a pociski pozostają tam zbyt krótko podczas lotu. Planują umieścić czujniki na pływające panele miejsce do rejestracji danych.