Digital Tutykać Tkostka (DTT)

W Chicago stany splątane kwantowo były przesyłane między węzłami.

Po raz pierwszy udało się zablokować Stany kwantowe do przesłania przewodem łączącym dwa węzły (patrz także: Pierwsza na świecie zintegrowana kwantowa sieć komunikacyjna). Specjaliści z Pritzker School of Molecular Engineering na Uniwersytecie w Chicago wzmocnili Stan kwantowy w tym samym czasie na tym samym przewodzie, najpierw używając przewodu do splątania kubitu w każdym węźle, a następnie tego Kubity splątane z dalszymi kubitami w węzłach.
 
Rozwój metod przenoszenia stanów splątanych jest kluczowym elementem skalowania Kwantowe systemy komputerowe jest potrzebne, mówi naczelny autor badania, profesor Andrew Cleland.

Źródło obrazu: Pixabay

Aby wysłać stan kwantowy, naukowcy stworzyli trzy kubity nadprzewodzące w każdym węźle. Następnie połączyli kubit z każdego węzła przewodem i przesłali stan kwantowy w postaci fotonów mikrofalowych. Ponieważ cały proces trwał tylko kilkadziesiąt nanosekund, utrata informacji była minimalna. Ten system również im to umożliwił Splątanie kubitów „wzmocnić”. Najpierw splątali kubit z obu węzłów, a następnie je rozciągnęli Splątanie aby uzyskać więcej kubitów. Kiedy skończyli, splątali wszystkie kubity w obu węzłach, tworząc jeden globalny stan splątania.

W przyszłości tak Komputer kwantowy można budować z modułów, w których obliczenia wykonywane są na grupach splątanych kubitów. Takie komputery mogą być utworzone z wielu połączonych ze sobą węzłów. W rzeczywistości dzisiejsze superkomputery są zbudowane z wielu Węzeł obliczeniowy składają się na wydajną maszynę. Transfer stanu splątania między węzłami jest zatem bardzo ważnym krokiem naprzód na drodze do budowy takich modularnych komputerów kwantowych.

taki węzeł muszą być w stanie przenosić między nimi złożone stany kwantowe, a nasza praca jest ważnym krokiem w tym kierunku, mówi Cleland, zauważając, że sieci kwantowe również mogą skorzystać na tym podejściu. Naukowcy z Chicago mają nadzieję, że w przyszłości dodadzą kolejny węzeł do swojej architektury i stworzą stan splątania z kubitów pogrupowanych w trzy moduły.