Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Naukowcy z Wrocławia pracują nad systemem nawigacji satelitarnej na Księżycu

Naukowcy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są członkami międzynarodowego konsorcjum powołanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) finansowanie opracowania koncepcyjnego systemu nawigacji dla Misje księżycowe otrzymał. Takim systemem będzie zarówno eksploracja samego Księżyca, jak i realizacja planów wykorzystania satelity jako etapu misji załogowej marzec ułatwiają korzystanie.

Jest ich kilka na ziemi Systemy nawigacji satelitarnej, w tym najpopularniejszy GPS. Jednak dla księżyca nie ma podobnych systemów. Dlatego misja GRAIL, która bada pole grawitacyjne Księżyca, była w stanie znakomicie odwzorować jedną z jego stron, która jest widoczna z Ziemi. Jednak gdy GRAIL znalazł się po przeciwnej stronie księżyca, stracił kontakt z Satelity nawigacyjnetak, że jego zdolność do określenia swojej pozycji znacznie się zmniejszyła.

Umierać NASA zamierza za kilka lat wysłać na Księżyc pierwszą od dziesięcioleci misję załogową oraz planuje budowę stacji na orbicie Modes i prowadzenie prac na powierzchni Księżyca. Zarówno osoby tam pracujące, jak i urządzenia autonomiczne potrzebują skutecznego systemu do określania własnej pozycji.

ESA odpowiada za Program Moonlight, który bada możliwości precyzyjnej nawigacji i komunikacji na całej powierzchni księżyca. Program jest programem wielopoziomowym z podejściem krok po kroku. Najpierw konieczne będzie zapewnienie możliwości pozycjonowania dla orbity transferowej Ziemia-Księżyc, następnie dla satelitów na orbicie księżycowej, a wreszcie dla podejść i operacji na powierzchni Księżyca.

Projekt przewiduje, że istniejące konstelacje satelitów nawigacyjnych będą wykorzystywane w latach 2022-2025. W fazie II, planowanej na lata 2025-2035, na orbicie księżycowej ma znaleźć się kilka satelitów, a z powierzchni Księżyca mają być transmitowane dodatkowe sygnały. W III fazie, tj. po 2035 roku, kompletny system nawigacji księżycowej będzie wreszcie gotowy do użytku.

Polscy naukowcy prof. Krzysztof Sośnica, dr hab. Radosław Zajdel i dr. Grzegorz Bury podejmuje Projekt ATLAS który właśnie został sfinansowany przez ESA w ramach Fazy II. Zadaniem ATLASU będzie zbadanie różnych rozwiązań technicznych systemu nawigacji księżycowej oraz przetestowanie możliwości jedno- i dwukierunkowej komunikacji między Ziemią a satelitami oraz między przekaźnikami księżycowymi a satelitami. Ponadto procedury dotyczące transformacji między Księżycowe, ziemskie i niebieskie układy odniesienia (układy inercyjne) być rozwiniętym. Członkowie projektu ATLAS muszą też przetestować jakość pozycjonowania zarówno na Księżycu, jak i na jego orbicie.