Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Dwanaście kubitowych obliczeń kwantowych dla chemii

Dokładne obliczenia struktury elektronowej są uważane za jedno z najbardziej oczekiwanych zastosowań komputera kwantowego, które zrewolucjonizuje chemię teoretyczną i inne pokrewne dziedziny. Korzystając z procesora kwantowego Google Sycamore, Google AI Quantum i współpracownicy przeprowadzili symulację Variational Quantum Eigenolver (VQE) dwóch średnich problemów chemicznych: energii wiązania łańcuchów wodorowych (tak dużych jak H12) i mechanizmu izomeryzacji diazolu ( zobacz perspektywę Yuan). Symulacje zostały przeprowadzone na maksymalnie 12 kubitach z maksymalnie 72 bramkami o dwóch kubitach i pokazują, że możliwe jest osiągnięcie dokładności chemicznej, gdy VQE jest połączone ze strategiami minimalizacji błędów. Kluczowe komponenty proponowanego algorytmu VQE są potencjalnie skalowalne do większych systemów, których nie można symulować w klasyczny sposób.

nauka, P. 1084; patrz także str.1054