Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Kryzys kosmiczny

Jeden z dwóch wyników różnych pomiarów tempa rozszerzania się wszechświata musi być błędny - ale który?


Na początku XXI wieku standardowy model kosmologiczny wydawał się kompletny. Zawiera wiele tajemnic - oczywiście także obfitujących w żyzne tereny do dalszych badań - zdecydowanie. Ale ogólnie wszystko było w „kupie”: około dwie trzecie wszechświata to ciemna energia (tajemnicza rzecz, która przyspiesza jej ekspansję), około jednej czwartej to ciemna materia (tajemnicza rzecz, która determinuje rozwój jego struktury), i 4% lub 5% to „zwykła” materia (to znaczy to, co my, planety, gwiazdy, galaktyki i wszystko, co zawsze uważaliśmy, nie licząc ostatnich kilku dekad, za kompletny wszechświat). To była logiczna całość.

...Nie tak szybko. A ściślej mówiąc, zbyt szybko!

W ostatnich latach nastąpiła rozbieżność między dwoma sposobami pomiaru tempa rozszerzania się wszechświata - wielkością znaną jako Stała Hubble'a (H0) jest oznaczony. Metoda, która polegała na rozpoczęciu od pomiarów we współczesnym Wszechświecie i powrocie do wcześniejszych i wcześniejszych etapów, konsekwentnie dawała wartość H0. Jednak pomiary, które rozpoczęły się na najwcześniejszych etapach wszechświata i sięgały czasów współczesnych, konsekwentnie dostarczały też innej wartości - takiej, która pokazuje, że wszechświat rozszerza się szybciej, niż myśleliśmy.

Źródło obrazu: Pixelbay

Czytaj więcej

Wkrótce mogą zostać wyprodukowane nowe superciężkie izotopy

Jakie są szanse na tworzenie nowych izotopów pierwiastków superciężkich? Badacze wskazali najbardziej obiecujące kanały do ​​produkcji szerokiej gamy izotopów o liczbie atomowej od 112 do 118.
Obliczenia przeprowadzone przez polskich naukowców we współpracy z grupą naukowców z Dubnej (Rosja) pozwalają przewidzieć szanse powstania nowych izotopów pierwiastków superciężkich z niedostępną wcześniej dokładnością. Naukowcy przedstawili najbardziej obiecujące kanały do ​​produkcji szerokiej gamy izotopów o liczbach atomowych od 112 do 118 w różnych konfiguracjach zderzeń jądrowych, które doprowadziły do ​​ich powstania. Prognozy potwierdzają, z doskonałą kompatybilnością, dane eksperymentalne dostępne dla metod, które zostały już przetestowane.

Czytaj więcej

Hologramy jak w Gwiezdnych Wojnach.


Wykorzystując starannie przygotowane nanomateriały, naukowcom z Tokyo University of Agriculture and Technology udało się „zgiąć” wiązkę lasera w taki sposób, że powstał holograficzny obraz o nieosiągalnych wcześniej właściwościach, który obserwatorzy porównali z hologramami znanymi z serii „Gwiezdne Wojny” . Dzięki nowej technologii powstał obraz obracającej się kuli ziemskiej. Prace japońskiego zespołu badawczego zostały opisane w czasopiśmie „Optics Express”.

Wideo na Youtube https://youtu.be/O1fHIcPXEjE

Czytaj więcej

German Future Prize 2020: nominowani programiści EUV z firm TRUMPF, ZEISS i Fraunhofer!

Kancelaria Prezydenta Federalnego ogłosiła dziś w Sali Honorowej Muzeum Niemieckiego w Monachium nominacje do Niemieckiej Nagrody Przyszłości 2020. W kręgu najlepszych - trzech projektów ostatniej rundy Nagrody Prezydenta Federalnego ds. Technologii i Innowacji - znajduje się zespół ekspertów TRUMPF, ZEISS i Fraunhofer IOF: Dzięki projektowi „Litografia EUV - Nowe światło dla ery cyfrowej ", Dr. Peter Kurz, ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology (SMT) Division, Dr. Michael Kösters, TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing oraz Dr. Sergiy Yulin, Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Mechanics IOF w Jenie, nominowany.

Zespół ekspertów stojący przed najpotężniejszym na świecie impulsowym laserem przemysłowym, który jest używany do generowania światła umożliwiającego litografię EUV (od lewej): Dr. Peter Kurz, ZEISS SMT Division, Dr. Michael Kösters, TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing oraz Dr. Sergiy Yulin, Instytut Optyki Stosowanej i Mechaniki Precyzyjnej im. Fraunhofera IOF
Lesen Sie mehr tutaj

Przyczynowe prognozy przyszłości w czasoprzestrzeni Minkowskiego

Szacowanie przyszłych wydarzeń jest trudnym zadaniem. W przeciwieństwie do ludzi, metody uczenia maszynowego nie są regulowane przez naturalne rozumienie fizyki. W naturze wiarygodna sekwencja zdarzeń podlega regułom przyczynowości, których nie można po prostu wyprowadzić ze skończonego zbioru uczącego. W tym artykule badacze (Imperial College London) proponują nowatorskie ramy teoretyczne do przeprowadzania przyczynowych przewidywań przyszłości poprzez osadzanie informacji czasoprzestrzennych w czasoprzestrzeni Minkowskiego. Wykorzystują koncepcję stożka światła ze specjalnej teorii względności, aby ograniczyć i przemierzać utajoną przestrzeń modelu anarbitralnego. Przedstawiają pomyślne zastosowania w przyczynowej syntezie obrazów i prognozowaniu przyszłych obrazów wideo na zestawie danych obrazu. Jego struktura jest niezależna od architektury i zadań oraz ma mocne teoretyczne gwarancje zdolności przyczynowych.

Czytaj więcej

Badanie infuzji za pomocą optoakustycznego systemu czujników

Laser-Laboratorium Göttingen eV wygrywa tegoroczny przetarg na GO-Bio, początkowo z BMBF.

Projekt „Optoakustyczny system czujników do monitorowania infuzji” (Oase) z działu technologii czujników fotonicznych przeszedł do pierwszej z dwóch faz początkowego działania Go-Bio. W tym wysoce konkurencyjnym przetargu BMBF, 41 ze 178 pomysłów na projekty o rozpoznawalnym potencjale innowacyjnym zostało zatwierdzonych do fazy eksploracyjnej.

Czytaj więcej

Nieoczekiwany prąd elektryczny, który mógłby ustabilizować reakcje termojądrowe

Naukowcy odkryli, że prądy elektryczne mogą powstawać w nieznany wcześniej sposób. Nowe odkrycia mogą umożliwić naukowcom lepsze dostarczenie energii termojądrowej, która zasila Słońce i gwiazdy na Ziemi.


W przypadku płaskiej fali elektrostatycznej oddziałującej z pojedynczym gatunkiem w bezkolizyjnej plazmie zachowanie pędu oznacza zachowanie prądu. Jednak gdy wiele gatunków wchodzi w interakcję z falą, mogą wymieniać impuls, co powoduje prąd. Prosty, ogólny wzór na ten napędzany prąd pochodzi z prac fizyków. Jako przykłady pokazują, jak prądy mogą być napędzane dla fal Langmuira w plazmie elektron-pozyton-jon oraz dla jonowo-akustycznych fal w plazmie elektron-jon.

Czytaj więcej

Pomiary masy deuteronu i jonu cząsteczki HD + w pułapce Penninga

Mówi się, że masa deuteronu jest o 0,1 miliardowej procenta mniejsza niż wartość przechowywana w literaturze fachowej! Ponad 100 lat po odkryciu jądra atomowego nadal nie jest jasne, jak ciężkie są poszczególne okazy. Zespół badawczy kierowany przez Saschę Rau z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Maxa Plancka w Heidelbergu dokonał doskonałej „aktualizacji”.

Zdjęcie źródłowe: Instytut Fizyki Jądrowej im. Maxa Plancka

Masy najlżejszych jąder atomowych i masa elektronów są ze sobą powiązane, a ich wartości wpływają na obserwacje w fizyce atomowej, fizyce molekularnej i fizyce neutrin, a także w metrologii. Najdokładniejsze wartości tych podstawowych parametrów pochodzą ze spektrometrii mas Penninga Fallena, która osiąga względne niepewności masy rzędu 10E (-11). Jednak kontrole nadmiarowości przy użyciu danych z różnych eksperymentów ujawniają znaczące niespójności w masach protonu, deuteronu i helionu (rdzeń helu-3), co sugeruje, że niepewność tych wartości mogła zostać niedoszacowana.

Czytaj więcej

Koncepcyjny postęp, który daje podstawy mikrorobotom

W Nature, 530-531 (2020) ukazał się ekscytujący artykuł; doi: 10.1038 / d41586-020-02421-2

Opracowano małe urządzenia, które mogą pełnić rolę nóg mikro-robotów sterowanych laserem. Kompatybilność tych urządzeń z systemami mikroelektronicznymi sugeruje drogę do masowej produkcji autonomicznych mikro-robotów.

Wideo na Youtube https://youtu.be/8b_dMsYLkUs


W 1959 roku laureat Nagrody Nobla i wizjoner nanotechnologii Richard Feynman zasugerował, że byłoby interesujące „połknąć chirurga” - to znaczy zbudować malutkiego robota, który w razie potrzeby mógłby przemieszczać się przez naczynia krwionośne w celu wykonania operacji. Ta kultowa wizja przyszłości podkreśliła współczesne nadzieje w dziedzinie robotyki wielkości mikrometrów: wdrażanie autonomicznych urządzeń w środowiskach, do których ich makroskopijne odpowiedniki nie mogą dotrzeć. Jednak zbudowanie takich robotów wiąże się z kilkoma wyzwaniami, w tym oczywistą trudnością związaną z montażem mikroskopijnej lokomotywy. W artykule w Nature Miskin i wsp. za pomocą urządzeń zasilanych elektrochemicznie, które wprawiają w ruch mikroroboty sterowane laserowo przez ciecz i które można łatwo zintegrować z komponentami mikroelektronicznymi, aby stworzyć w pełni autonomiczne mikroroboty.

Czytaj więcej