Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Spektroskopia tłumienia ultradźwięków

Spektroskopia tłumienia ultradźwiękowego (także: spektroskopia ultradźwiękowa lub ultradźwiękowa spektroskopia absorpcyjna) - jest metodą charakteryzowania właściwości cieczy i cząstek rozproszonych. Jest również znany jako spektroskopia akustyczna. Pomiar współczynnika tłumienia w funkcji częstotliwości ultradźwiękowej dostarcza surowych danych do dalszych obliczeń różnych właściwości systemu.

Takie surowe dane są często wykorzystywane przy obliczaniu rozkładu wielkości cząstek w układach niejednorodnych, takich jak emulsje i koloidy. W przypadku reometrów akustycznych surowe dane są przekształcane na lepkość ścinania lub lepkość nasypową. Powszechnie nie wiadomo, że za pomocą spektroskopii ultradźwiękowej można również badać procesy molekularne, takie jak zmiany konformacji. Jest to nieniszcząca metoda pomiaru.

Masz pytania na ten temat i chcesz dowiedzieć się więcej, czy potrzebujesz wsparcia naszego cyfrowego think tanku przy swoim projekcie? Weź jak Kontakt z nami!