Digital Tutykać Tkostka (DTT)

Matematyka dla ekonomistów

Ekonomia matematyczna to zastosowanie metod matematycznych do przedstawiania teorii i analizy problemów ekonomicznych. Często te stosowane metody wykraczają poza prostą geometrię i mogą obejmować rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe i różniczkowe, algebrę macierzową, programowanie matematyczne lub inne metody obliczeniowe.
Matematyka umożliwia ekonomistom formułowanie sensownych, testowalnych stwierdzeń na temat szeroko zakrojonych i złożonych zagadnień, które trudniej sformułować w sposób nieformalny. Ponadto język matematyki umożliwia ekonomistom formułowanie konkretnych, pozytywnych twierdzeń w kontrowersyjnych lub spornych kwestiach, które nie byłyby możliwe bez matematyki.

Centrum:

Algebra liniowa

Analiza

równania różniczkowe 

Klienci i Partnerzy

Technologia medycyny Atmos