Digital Tutykać Tkostka (DTT)

AI odczytuje obrazy twarzy z fal mózgowych

Uniwersytet w Helsinkach opracował narzędzie sztucznej inteligencji, które pozwala zorientować się, co myśli Twój mózg w danym momencie. Po odczytaniu fal mózgowych osób poproszonych o skupienie się na obrazie osoby, algorytm sztucznej inteligencji tworzy obrazy twarzy, na które patrzą uczestnicy. Badanie to, opisane w Nature Scientific Reports, polegało na wykonaniu kilku faz ćwiczeń i następnie przetestuj algorytm.

Najpierw uczestnikom pokazano serię twarzy i poproszono o skupienie się na tych, które pasowały do ​​opisu, za pomocą urządzenia analizującego ich fale mózgowe. Dane z mózgu zostały następnie wykorzystane do wyszkolenia algorytmu w celu dopasowania sygnałów do różnych charakterystyk, tak aby podczas testów mógł wygenerować nowy obraz twarzy, który pasowałby do wzorców, o których osoba badana myślała bez wyrażania słowami. Poszczególne cechy identyfikowane w systemie są dość ogólne, np. „Młody”, „uśmiech” czy „mężczyzna”, dzięki czemu system nie interpretuje pełnego obrazu twarzy uzyskanego od uczestników eksperymentu, a raczej wybrany one Wykryta cecha, a następnie wygenerował na jej podstawie nowy obraz twarzy, który odpowiada obserwacji.